Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

Tầng 11, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, 02 Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
+84 236 3996 979
1022@danang.gov.vn
//1022.vn

Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. Được đổi tên thành Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng tại Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.