Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

15 Quang Trung – Phường Hải Châu 1 – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
0236 3 871 999
dnict@danang.gov.vn
//dnict.vn/

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (gọi tắt là DNICT: Danang Information & Communication Technology Center) được Chủ tịch UBND thành phố thành lập theo Quyết định số 5526/QĐ-UBND 17/8/2006, với “sứ mệnh” chính: hỗ trợ và thúc đẩy quá trình ứng dụng và phát triển CNTT&TT của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, trong tiến trình Việt Nam đang hướng đến chính phủ điện tử (e-Gov).
Với đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, và phương châm hoạt động “Hợp tác để cùng thành công “, DNICT đã và đang tư vấn, thiết kế triển khai thành công nhiều công trình viễn thông và công nghệ thông tin quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, ngay tại thành phố Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước (Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Cần Thơ, Tiền Giang, …)