Công ty cổ phần công nghệ Novaio

Tầng 10, 02 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
090 553 1717
info@novaio.vn
//www.novaio.vn/

Không ngừng đổi mới
Với sứ mệnh là xây dựng hệ sinh thái mở và thông minh nơi tập trung phát triển những sản phẩm góp phần tăng trưởng Doanh Nghiệp và thúc đẩy thương mại điện tử cho người dùng Việt Nam và châu Á.
Đồng hành và phát triển
Chúng tôi có khả năng mang lại sản phẩm tốt nhất với chi phí ưu đãi. Cam kết mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng và cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc thuận lợi nhất, cho phép họ đạt được tiềm năng đầy đủ trong sự nghiệp chuyên môn.
Các nghiệp vụ đang triển khai
– Phát triển WEB
– Ứng dụng Mobile
– Quản lí mạng xã hội (social and analytics)
– Điện toán đám mây
Trang thiết bị
– Trang thiết bị đầy đủ
Hạ tầng thông tin
– Áp dụng công nghệ nhất trong điện toán đám mây AWS, Internet và mọi vật kết nối, công nghệ di động và mạng xã hội. Ngôn ngữ PHP, Node JS
Năng lực chuyên môn
– Các dự án được thực hiện theo mô hình phân tán Scrum và Agile.
– Luôn áp dụng công cụ trực quan Jira, Slack cho quản lí nhóm làm việc.
Nguồn nhân lực
– Nguồn nhân lực triển vọng, đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết.