(Tiếng Việt) Nghị định 13/2019/NĐ-CP: Nhiều ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tư, phát triển, mở rộng quy mô

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。