(Tiếng Việt) Đà Nẵng chào đón 1.000 doanh nhân BNI Việt Nam có mặt tại sự kiện MICE “HỘI NGỘ ĐỈNH CAO 2022”

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。