Hội phí đối với các doanh nghiệp:

  • Mức phí dành cho Hội viên đơn vị: 2.000.000 đồng/ năm
  • Mức phí dành cho Hội viên cá nhân: Chưa có mức phí