Ngày 10 tháng 6 năm 2010, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ nhất, tại hội trường 3 & 4 – Khu công viên phần mềm Đà Nẵng, đến dự Đại hội thành lập có đại diện :

  • Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng
  • Sở Khoa học – Công nghệ Đà Nẵng
  • Sở Thông tin-Truyền thông TP Đà Nẵng
  • Sở Nội vụ
  • Sở Thông tin-Truyền thông các tỉnh, thành miền Trung
  • Đại diện các Tập đoàn, Công ty, doanh nghiệp CNTT, Viễn thông, các Trường đào đạo nguồn nhân lực CNTT
  • Đại diện các cơ quan truyền thông TW – Đà Nẵng
  • Các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Công viên Phần mềm Đà Nẵng
  • Và đặc biệt là 11 Hội viên sáng lập đầu tiên của Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng

Các kì đại hội


Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng họp phiên thứ nhất

Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng