(Tiếng Việt) Webinar “TECH-SHARING: AI FOR YOUNGSTER” – sự kiện lớn, mở đầu năm học 2021-2022 của Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.