(Tiếng Việt) Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn khai giảng năm học đầu tiên, bài 1

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.