(Tiếng Việt) Khánh thành, kêu gọi đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.