(Tiếng Việt) Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng và Hiệp hội Công nghệ thông tin – Truyền thông Gyeongnam, Hàn Quốc chính thức hợp tác

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.