(Tiếng Việt) Đầu Xuân, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm Doanh nghiệp Phần mềm

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.