(Tiếng Việt) Đà Nẵng phạt nặng các chủ tài khoản, quản trị viên facebook loan tin thất thiệt về COVID-19

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.