(Tiếng Việt) Đà Nẵng chính thức công bố đề án xây dựng Thành phố thông minh

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.