(Tiếng Việt) Đà Nẵng bắt đầu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử trực tuyến

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.