(Tiếng Việt) Chính thức đưa vào khai thác DITP Tower – Tòa nhà hiện đại, thông minh đầu tiên ở khu vực tây bắc Đà Nẵng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.