Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng

15 Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam +84 236 3777 888 contact@cenctic.vn //centic.vn Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng, trực thuộc …