Đà Nẵng: Triển khai giảm giá điện, tiền điện được thực hiện như thế nào ?

(DSA) – Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương; Tổng Công ty Điện lực Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ khách hàng tiền điện cho một số nhóm khách hàng chịu tác động của dịch Covid-19, khoảng thời gian hỗ trợ là 3 tháng. Sau đây là thông tin chi tiết của Điện lực (PC) Đà Nẵng mà nhiều độc giả đang quan tâm:

Tổng số tiền mà PC Đà Nẵng hỗ trợ khách hàng sử dụng điện theo chủ trương của Bộ Công Thương, EVN khoảng 150 tỷ đồng.

Việc giảm giá điện thực hiện như thế nào?
Mức giảm giá bán điện được xác định trên cơ sở giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện.

Khách hàng thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách giảm giá bán điện, giảm tiền điện thì được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ trợ. Việc thực hiện hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn trong vòng đủ ba (3) tháng.

– Trên cơ sở xác nhận của cấp có thẩm quyền tại thành phố Đà Nẵng, thực hiện miễn, giảm tiền điện cho một số đơn vị, cơ sở y tế, cách ly, khám chữa bệnh Covid-19.

– Khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ: giảm 10% giá điện ở các tất cả các khung giờ cho hóa đơn ghi chỉ số từ 16/4/2020 đến hết 15/7/2020. Nếu khách hàng đã thanh toán hóa đơn ngày 16/4 thì Công ty sẽ thoái hoàn tiền điện theo mức hỗ trợ tương ứng.

– Với tất cả khách hàng sinh hoạt, mỗi hộ được hỗ trợ tối đa 68.805 đồng tiền điện mỗi tháng, tương ứng với 10% tiền điện của 300kwh đầu tiên (từ bậc 1 đến bậc 4). Các bậc 5, 6 giữ nguyên giá bán như Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương) cho mỗi hộ sử dụng điện. Số tiền hỗ trợ được giảm trừ trực tiếp trên hoá đơn tiền điện các tháng 5, 6 và 7/2020. Phần hỗ trợ cho hơn 300 ngàn hộ sử dụng điện sinh hoạt khoảng 40 tỷ đồng.

* Đối với khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Chuyển từ giá điện kinh doanh sang giá điện sản xuất (thấp hơn giá kinh doanh) và giảm tiếp 10% giá bán. Việc giảm giá áp dụng cho hóa đơn ghi chỉ số từ 16/4/2020 đến hết 15/7/2020.

Cơ sở lưu trú du lịch phải được công nhận bằng văn bản kiểm tra, hoặc quyết định của Sở Du lịch Đà Nẵng, hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền khác như Tổng Cục Du lịch, có ngày ký hiệu lực và nộp hồ sơ trước 15/7/2020.

– PC Đà Nẵng cũng sẽ thoái hoàn hóa đơn tiền điện đối với cơ sở lưu trú được công nhận sau kỳ hóa đơn kể từ tháng 4/2020 để đảm bảo quyền lợi trong vòng 3 tháng.

* Đối với các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19: Giảm 20% tiền điện. Tuy nhiên, nếu khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch thì chuyển từ giá điện kinh doanh sang giá điện sản xuất (thấp hơn giá kinh doanh) đã giảm 10% giá bán; rồi tiếp tục giảm 20% tiền điện (ví dụ khách sạn VanDa, khách sạn Công đoàn Thanh Bình…).

Đáng lưu ý là việc giảm giá bán điện cũng được thực hiện trên nguyên tắc: Khách hàng thuộc nhiều nhóm đối tượng được hưởng chính sách giảm giá bán điện, giảm tiền điện thì được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ trợ.

Cùng với các lĩnh vực khác của ngành du lịch, cơ sở lưu trú du lịch chịu ảnh hưởng rất nặng từ dịch COVID 19.

Ví dụ, nếu khách hàng có cơ sở kinh doanh khách sạn và được sử dụng (làm cơ sở) hỗ trợ cách ly phòng chống dịch Covid thì sẽ được hưởng những mức giảm giá bán, giảm tiền điện như thế nào?

Nếu khách sạn chưa được công nhận là Cơ sở lưu trú du lịch: thì giảm 10% giá bán lẻ điện tại tất cả khung giờ. Sau đó, khách sạn được giảm tiếp 20% tiền điện do hỗ trợ làm cơ sở phòng chống dịch Covid.

Nếu khách sạn được công nhận là cơ sở lưu trú du lịch: thì giảm giá điện từ mức giá điện kinh doanh xuống bằng mức giá điện sản xuất (thấp hơn giá kinh doanh), rồi giảm tiếp 10% từ mức giá điện sản xuất. Sau đó, khách sạn được giảm thêm 20% tiền điện do hỗ trợ làm cơ sở phòng chống dịch Covid.

* Khách hàng là cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng…): Giữ nguyên mức giá bán theo QĐ 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương.

Mọi thắc mắc, khách hàng hãy gọi số hotline 1900.1909 của PC Đà Nẵng (phục vụ 24/7) để được giải đáp.

T.Ngọc

Kỳ 2 theo yêu cầu bạn đọc:
Ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông khách hàng có thể theo dõi tình hình sử dụng điện như thế nào?