Đà Nẵng chính thức công bố đề án xây dựng Thành phố thông minh

Ngày 10/4/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo công bố , “Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030”. Trong khuôn khổ hội thảo, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã mở cửa triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm ứng dụng chính quyền điện tử và quản lý đô thị thông minh (trong 2 ngày 9 và 10/4).

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ông Võ Công Trí trải nghiệm cùng thiết bị cấp phát giấy tờ tự động

“Để hiện thực hóa và đưa ra các lộ trình, các công việc chuẩn bị cho quá trình dài, Đà Nẵng đã phê duyệt “Đề án xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hội thảo hôm nay là bước khởi đầu cho nhiều nội dung, công việc; và cũng là dịp để UBND, cơ quan chức năng của thành phố lắng nghe các Bộ, ban ngành, các thành phố bạn, các chuyên gia, đối tác, góp ý cho hành trình của Đà Nẵng trong xây dựng thành phố thông minh. Đặc biệt tiếp tục hiệu chỉnh, hoàn thiện, ban hành Kiến trúc tổng thể Thành phố thông minh phiên bản 2.0.” – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chia sẻ.

Lắng nghe từ nhiều phía, thực hiện kỹ lưỡng, khoa học

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Thanh cho biết: Quá trình dự thảo đề án được thực hiện kỹ lưỡng, khoa học, đúng theo quy trình; Sở đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức Trung ương như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam; các Tập đoàn doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn như Tập đoàn VNPT, FPT, Viettel; các sở, ban, ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu, các hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Để hoàn thiện đề án, Sở cũng đã nhờ cậy đến sự hỗ trợ, tư vấn của các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế như Tổ chức các thành phố thông minh thế giới WeGO; Mạng lưới các Thành phố thông minh ASEAN,… các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Quang Thanh công bố đề án.

Qua 11 tháng triển khai, dự thảo, báo cáo thông qua Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy và tập thể Thành ủy Đà Nẵng; ngày 29 tháng 12 năm 2018, “Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” đã được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định (số 6439/QĐ-UBND chính thức phê duyệt, triển khai).

6 trụ cột thông minh – 16 lĩnh vực ưu tiên

Nội hàm xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng, theo đề án, tập trung vào 6 trụ cột với 16 lĩnh vực ưu tiên, theo đó: Trụ cột quản trị thông minh bao gồm Trung tâm điều hành thông minh, dịch vụ công thông minh và dữ liệu mở. Trụ cột kinh tế thông minh bao gồm năng lượng thông minh, quản lý cấp thoát nước thông minh, quản lý chất thải thông minh. Trụ cột đời sống thông minh bao gồm y tế thông minh, giáo dục thông minh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh công cộng và ứng cứu khẩn cấp, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trụ cột giao thông thông minh: Hệ thống giao thông thông minh (ITS). Trụ cột công dân thông minh nhằm huy động sự tham gia của công dân, cộng đồng xây dựng thành phố thông minh.

Trong đó, giai đoạn đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ hình thành hạ tầng, nền tảng cơ sở dữ liệu thông minh, đóng vai tròi nền tảng dùng chung cho các ứng dụng thành phố thông minh). Giai đoạn 2021-2025: Phát triển đa dạng các ứng dụng thành phố thông minh, chuyển quản lý đô thị từ truyền thống thành quản lý trên dữ liệu số, góp phần định hướng, dự báo phát triển kinh tế – xã hội theo đúng xu thế bền vững.

“Nghị quyết 43-NQ-TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến 2030 tầm nhìn đến 2045, trong đó đặt ra mục tiêu cho Đà Nẵng đến năm 2030 là Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN; đến 2045 Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Để thực hiện điều này, Đà Nẵng cũng như nhiều thành phố khác trên thế giới đã và đang cố gắng, nỗ lực hết mình trong phương pháp tiếp cận việc triển khai xâydựng thành phố thông minh, nhằm chuyển quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ công từ truyền thống sang tự động dựa trên khoahọc và công nghệ, đặc biệt ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạnvật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data)” – ông Lê Trung Chinh phân tích thêm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, bà Phan Thị Mỹ Linh chia sẻ kinh nghiệm về Thành phố thông minh tại hội thảo

Đa dạng giải pháp và nguồn lực

Ngành chức năng, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng cũng xác định 4 nhóm giải pháp gồm: Cơ chế, chính sách, giải pháp về tài chính, nhằm bảo đảm nguồn lực đầu tư (các kênh vốn), hình thức đầu tư (hợp tác công tư, thuê dịch vụ…); xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế; khung chính sách về chia sẻ dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở.

Nhóm giải pháp về truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn sử dụng ứng dụng thông minh và huy động sự tham gia của các tổ chức, người dân và cộng đồng xã hội.

Nhóm giải pháp khác cũng được xem là khá quan trọng, đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố thông minh.

Cuối cùng là giải pháp về khoa học công nghệ nhằm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện trong lựa chọn giải pháp, công nghệ; nghiên cứu phát triển ứng dụng thông minh; chuyển giao công nghệ.

Được biết, để đạt được các mục tiêu đề ra, “Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định 53 chương trình, dự án trọng điểm và giao trách nhiệm cho 12 cơ quan chủ trì thực hiện trong giai đọan 2018-2025.

Ký kết hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Thành phố thông minh giữa 3 Thành phố Hà Nội – Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng kinh phí đầu tư khoảng 2.140 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 650 tỷ đồng (chiếm 30% tổng kinh phí). Kênh vốn ngoài ngân sách (1.490 tỷ đồng) bao gồm đóng góp của các đối tác xây dựng thành phố thông minh (VNPT, FPT, Viettel) và vốn ODA.

Lãnh đạo thành phố cũng nhìn nhận rằng: Sự khởi đầu của Đà Nẵng có nhiều thuận lợi. Trong đó, quyết tâm, đồng thuận từ Đảng bộ, Chính quyền đến người dân là điểm tựa để cập nhật, hoàn thiện các vấn đề liên quan đến công nghệ, chính sách, nguồn lực…

Trong khuôn khổ hội thảo, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã mở cửa triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm ứng dụng chính quyền điện tử và quản lý đô thị thông minh (trong 2 ngày 9 và 10/4). Tham gia triển lãm có nhiều gian trưng bày của các tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín trong nước, quốc tế; gian trưng bày của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Nhiều giải pháp sản phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem như Robot, dịch vụ thanh toán trực tuyến với ví điện tử, camera thông minh, máy cấp phát giấy tờ tự động, ứng dụng chatbot để giao dịch hành chính và tìm kiếm thông tin…

Đà Nẵng cũng ý thức được rằng để đạt được mục tiêu đề ra, còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nhiều khó khăn. Và trong quá trình triển khai xây dựng thành phố thông minh, Đà Nẵng không chỉ cần sự nỗ lực của chính quyền, người dân; mà còn cần sự đồng hành của các Bộ, Ngành, các tỉnh thành, các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ thông tin, đảm bảo việc triển khai khả thi và hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND và Sở Thông tin – Truyền thông thành phố, lãnh đạo Hiệp hội Doang nghiệp phần mềm Đà Nẵng, cắt băng khai mạc triển lãm.

Trong khuôn khổ hội thảo, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã mở cửa triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm ứng dụng chính quyền điện tử và quản lý đô thị thông minh (trong 2 ngày 9 và 10/4). Tham gia triển lãm có nhiều gian trưng bày của các tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín trong nước, quốc tế; gian trưng bày của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Nhiều giải pháp sản phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem như Robot, dịch vụ thanh toán trực tuyến với ví điện tử, camera thông minh, máy cấp phát giấy tờ tự động, ứng dụng chatbot để giao dịch hành chính và tìm kiếm thông tin…

Bài và ảnh: T.Ngọc