Công ty TNHH Rikkeisoft

Tầng 11 Tòa nhà VietNam News Agency, 81 Quang Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
(+84) 23 696 268 5
contact@rikkeisoft.com
//www.rikkeisoft.com

Rikkeisoft là Công ty CNTT hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực gia công phần mềm. Chúng tôi thành lập văn phòng tại Tokyo (T2/2016), Đà Nẵng (T4/2016), văn phòng mới tại Hà Nội (T6/2017), Hồ Chí Minh (T4/2019), công ty con Rikkei AI (T4/2019), chi nhánh tại Osaka (T2/2020).

Rikkeisoft tự hào mang sứ mệnh khiến CNTT có thể đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Chúng tôi mong muốn trở thành một trong các công ty hàng đầu Việt Nam trên lĩnh vực phát triển phần mềm trong vòng 5 năm tới cùng mục tiêu đạt 10.000 nhân sự vào năm 2025.