CÔNG TY TNHH MAGRABBIT VIỆT NAM

Số 2 Đường Quang Trung Đà Nẵng, Việt Nam
0236 3849 012
info@magrabbit.com
//magrabbit.com

MagRabbit, Inc. là một tổ chức Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhỏ Dân Quốc được chứng nhận (MBE) được thành lập năm 1990 và có trụ sở tại Austin, Texas. Hai nhóm của MagRabbit, Global Software Services và Global Supply Chain Management cung cấp dịch vụ gia công chất lượng cao cho khách hàng trên quy mô toàn cầu. Kinh nghiệm và thành tích đoạt giải thưởng của chúng tôi bao gồm hợp tác với một số công ty hàng đầu của Hoa Kỳ “Fortune 1000”.
Các giải pháp cuối cùng của MagRabbit dành cho phát triển phần mềm cung cấp cho các công ty cơ hội để giảm tải trọng nặng để họ có thể tập trung vào năng lực cốt lõi của họ. Chúng tôi chuyển ý tưởng của khách hàng của chúng tôi thành sản phẩm cuối cùng.