Công ty TNHH Asian Tech

Lô 35, Đường số 4, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
0236 3664 579
contact@asiantech.vn
//asiantech.vn

Công ty Asian Tech chúng tôi muốn trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở Việt Nam. Các kỹ sư của chúng tôi làm việc không chỉ vì sự phát triển chuyên môn và công nghệ mà còn mong muốn trở thành một phần của nền kinh tế đang mở rộng trên phạm vi quốc tế đang là định hướng tương lai của đất nước. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, chúng tôi muốn trở thành công ty lớn nhất và thành công nhất tại Việt Nam vào năm 2020. Nhưng đối với chúng tôi, đó không chỉ nằm trên con số. Chúng tôi còn muốn tạo ra một môi trường năng động, nơi tất cả nhân viên của chúng tôi có cơ hội mở rộng tầm nhìn của họ trên toàn cầu và sử dụng kinh nghiệm của họ tại Asian Tech để định hướng con đường sự nghiệp của họ, bất cứ nơi đâu họ có thể hướng đến.