Chính thức vận hành Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng

Tích hợp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng.

(DSA) – Sau thời gian chạy thử nghiệm, Sở Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng, đã chính thức đưa vào sử dụng Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng và Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Theo đó, Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng (hoạt động tại địa chỉ: //dx.danang.gov.vn hoặc //chuyendoiso.danang.gov.vn) bao gồm các nhóm chức năng chính như cung cấp, cập nhật thông tin về các hoạt động, kết quả triển khai chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị; các văn bản, tài liệu, sách điện tử, báo cáo, video về chuyển đổi số; Thông tin các ứng dụng, giải pháp và kinh nghiệm hay triển khai chuyển đổi số để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham khảo, áp dụng.

Cổng tương tác hai chiều với người dùng để tiếp nhận các yêu cầu, các bài toán do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đặt ra (cho chính mình hoặc cho thành phố); qua đó Văn phòng chuyển đổi số hoặc các cơ quan có liên quan sẽ làm đầu mối tư vấn hỗ trợ hoặc triển khai” – ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc thường trực Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng phân tích.

Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cũng được tích hợp sẵn trên Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng), giúp doanh nghiệp xác định đúng hiện trạng, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của mình.

Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Việc đánh giá sẽ dựa trên Bộ chỉ số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (tại Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021). Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, công cụ thực hiện phân tích, đánh giá và tự động phản hồi kết quả (gồm thông tin, biểu đồ có so sánh với mức độ trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành/lĩnh vực) để doanh nghiệp biết điểm mạnh, điểm yếu và có giải pháp phù hợp. Và việc tự đánh giá có thể thực hiện thường xuyên, định kỳ để xác định hiện trạng và định hướng cải thiện” – ông Trần Ngọc Thạch cho biết thêm.

Ông Trần Ngọc Thạch: Việc tự đánh giá có thể thực hiện thường xuyên, hoặc theo định kỳ nhằm xác định hiện trạng, có định hướng, giải pháp cải thiện cho chính tổ chức, doanh nghiệp mình.

Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng với các chức năng rất hữu ích , giúp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại thành phố.

Căn cứ thông tin được chính doanh nghiệp cung cấp, chia sẻ (khi tự đánh giá) kết hợp công cụ hỗ trợ đánh giá; Ban Chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện, các Ngành có được bức tranh tổng thể về chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng đã đầu tư chiều sâu cho chuyển đổi số. -Ảnh: T.Ngọc.

Qua đó, triển khai đồng bộ hơn, thiết thực hơn, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số nói riêng và phục vụ công tác quản lý và chiến lược phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng cũng là giải pháp hiện thực hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Đề án Chuyển đổi số, Chương trình số 112/CTr-UBND ngày 14/6/2022 của UBND thành phố về yêu cầu cáp bách này./.

T.Ngọc