Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Global CYBERSOFT (Việt Nam)

Tầng 5, Tòa nhà VNPT, 346 – 2/9, Phườnường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
+84 236 388 8791
salesvn@gcs-vn.com
//globalcybersoft.com

Global CyberSoft (GCS) là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin toàn cầu hàng đầu được thành lập tại California vào tháng 7 năm 2000 và là một công ty của Tập đoàn Tư vấn Hitachi kể từ tháng 10 năm 2014. Với kinh nghiệm và chuyên môn phong phú, Global CyberSoft đặt nền móng cho sự tiên phong và tin cậy đối tác tại Việt Nam.
Là một minh chứng cho sự phát triển liên tục của chúng tôi, Global CyberSoft đã mở rộng kinh doanh của mình thành những nỗ lực mới và mở rộng sự hiện diện của nó trên toàn thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.