Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng

15 Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
+84 236 3777 888
contact@cenctic.vn
//centic.vn

Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 8363/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.