Tập đoàn GMO INTERNET GROUP tìm hiểu đầu tư về lĩnh vực CNTT tại Đà Nẵng

Sáng ngày 23/02/2012, Lãnh đạo Công viên Phần mềm Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Công ty Runsystem – là thành viên của Tập đoàn GMO Internet Group của Nhật Bản.

Runsystem gồm gần 60 công ty với trên 2.500 nhân viên trên toàn thế giới, có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Tokyo, hiện tại đang hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet với gần 200 nhân viên.

Thành phần tham dự buổi làm việc gồm có:

– Về phía Tập đoàn GMO Internet Group:

  1.  Ông Yamashita : Thành viên HĐQT, CIO của tập đoàn GMO Internet
  2. Ông Horiuchi  : Thành viên HĐQT, CTO của tập đoàn GMO Internet
  3. Ông Arai: Thành viên HĐQT, phụ trách đầu tư của tập đoàn GMO Internet
  4. Ông Kodama: Giám đốc Tập đoàn
  5. Ông Nicolas: Phòng R&D
  6. Ông Nguyễn Tấn Minh: Phó GĐ công ty RunSystem

– Về phía Công viên phần mềm Đà Nẵng:

  1. Ông Nguyễn Quang Thanh – Giám đốc
  2. Ông Lê Sơn Phong – Phó Giám đốc

Tại buổi làm việc này, Tập đoàn GMO mong muốn thông qua Công ty Runsystem để mở chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng nhằm tăng cường nguồn nhân lực, cũng như phát triển các dịch vụ tại miền Trung mà trọng tâm là Đà Nẵng. Dự kiến tháng 10/2012, sẽ thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng mà Công viên Phần mềm Đà Nẵng là một trong những cơ hội lớn để Tập đoàn đầu tư.

Lãnh đạo Công viên Phần mềm Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Tập đoàn GMO khi đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin của thành phố và Khu công nghệ thông tin tập trung.

 

(PhòngKH-KD)