(Tiếng Việt) Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng company
(Tiếng Việt) Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng company
(Tiếng Việt) CÔNG TY TNHH MTV CNTT THIẾT KẾ TOÀN CẦU company
(Tiếng Việt) Công ty cổ phần công nghệ Novaio company
Agility company
Asian Tech company
Axon Active Vietnam company
Da Nang Software Park company
DaNang Information-Comunication Technology Center company
DTT Technology Joint Stock company
Duy Tan University company
FPT Software company
Global CYBERSOFT (Vietnam) company
Green Global company
HTK-INC company
IVietTech Professional Training Center company
Kyanon Digital company
LogiGear Vietnam company
MAGRABBIT VIETNAM company
NAL SOLUTIONS company
TINHVAN OUTSOURCING company
Unitech Joint Stock (Unitech) company
VBPO Joint Stock company
Vietnam – Korea Friendship Information Technology College company