Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng (tên viết tắt là DSA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, có con dấu riêng, hoạt động theo phương thức tự nguyện, tự quản và tự trang trải về tài chính được thành lập theo Quyết định số 9712/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Hiệp hội là nơi tập hợp, quy tụ các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Phần Mềm, Công nghệ Thông tin (CNTT) – Truyền thông (TT) và đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành miền Trung.

Giới thiệu về Hiệp hội