Đoàn EON Reality đến thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng

Ngày 01/03/2013, Chủ tịch Tập đoàn EON Reality/ Mỹ đã đến thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng và 02 doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố là Công ty cổ phần công nghệ DTT và Tập đoàn Sun Group để xem xét khả năng đầu tư.

EON Reality là nhà cung cấp phần mềm tương tác 3D hàng đầu thế giới của Mỹ. Mấy năm gần đây, EON Reality đã đạt được bước tiến lớn trong việc mở rộng các sản phẩm 3D tương tác hàng đầu thế giới bằng việc đưa ra những dòng sản phẩm mới hướng tới thị trường 3D đang nổi.

Hiện EON Reality đang có nhu cầu đầu tư, xây dựng Trung tâm dịch vụ (Service Hub) ở khu vực Đông Nam Á để cung cấp cho thị trường toàn cầu. Đối với Việt Nam, sau các cuộc làm việc tại Đà Nẵng này, EON Reality và các bên đối tác tại Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương xúc tiến đàm phán để đưa ra mô hình hợp tác đầu tư thích hợp tại đây. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, trong năm 2013, một Trung tâm IDC (Interactive Digital Centre) trị giá 13 triệu USD sẽ được xây dựng tại ĐN theo hình thức đầu tư đối tác công-tư (PPP).