(Tiếng Việt) Hội nghị tổng kết năm 2012 và Tọa đàm về “Cơ hội phát triển công nghiệp công nghệ thông tin từ góc nhìn doanh nghiệp”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.