(Tiếng Việt) Chuyển phát Bưu chính thông minh: Viettel Post ứng dụng hệ thống hỗ trợ khách hàng mobile đầu tiên tại Việt Nam

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.