Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng

15 Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam +84 236 3777 888 contact@cenctic.vn http://centic.vn Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng, trực thuộc …

Công ty cổ phần công nghệ Novaio

Tầng 10, 02 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng 090 553 1717 info@novaio.vn http://www.novaio.vn/ Không ngừng đổi mới Với sứ mệnh là xây dựng hệ sinh thái mở và thông …

Công ty Agility

604 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam 0236 3797 990 hi@agilityio.com.vn https://agilityio.com.vn