Giới Thiệu

Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng (tên viết tắt là DSA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 9712/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng. Hiệp hội là nơi tập hợp, quy tụ các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Phần mềm, Công nghệ Thông tin – Truyền thông và đạo tạo nguồn nhân lực CNTT cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành miền Trung.

Lịch Sử

Ngày 10 tháng 6 năm 2010, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ nhất, tại hội trường 3 & 4 – Khu công viên phần mềm Đà Nẵng, …

Mục Đích – Tôn Chỉ

Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh …

Hội Viên

Cùng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phần mềm Đà Nẵng, xem thủ tục gia nhập tại đây